Individuali veikla 2019 – svarbiausi pakeitimai

Individuali veikla 2019

Vos ne kiekvienais metais valdžia savarankiškai dirbančius asmenis „džiugina“ mokesčių pakeitimais ir 2019-ieji netapo išimtimi. Šiame straipsnyje aprašysime svarbiausius pokyčius.

Pirmiausia reikia paminėti, kad nuo šių metų pradžios individualios veiklos gyventojų pajamų mokesčio tarifas priklauso ne nuo profesinės veiklos rūšies, o nuo apmokestinamųjų pajamų dydžio (iš gautų pajamų atėmus leidžiamus atskaitymus). Iki šiol šis moekstis tarifas priklausė nuo to, ar asmens veikla priskiriama laisvajai profesijai (15 proc. tarifas), ar ne (5 proc. tarifas).

Tačiau tai nereiškia, kad individualios veiklos pagal pažymą pajamos bus apmokestinamos vienodu 5 procentų tarifu – tai galios tik tuomet, kai apmokestinamosioms pajamos neviršija 20 tūkst. eurų per metus, o viršijus minėtą sumą tarifas didės ir bus apskaičiuojamas pagal atitinkamas formules. Apmokestinamosioms pajamoms pasiekus 35 tūkst. eurų per metus bus taikomas nekintantis 15 proc. pajamų mokesčio tarifas. Svarbu pažymėti, kad nauja tvarka bus taikoma tik deklaruojant ir mokant mokesčius po 2018 m. sausio 1 d. gautoms pajamoms. Tuo tarpu 2017-ųjų pajamos bus apmokestinamos pagal ankstesnę tvarką.

Vykdantys individualią veiklą pagal pažymą asmenys turėtų atkreipti dėmesį, kad nuo šių metų pradžios gyventojo gautos pajamos už nekilnojamojo turto nuomą ne tik iš juridinio asmens, bet ir iš individualią veiklą vykdančio gyventojo, yra priskiriamos A klasės pajamoms. Todėl individualią veiklą vykdantys asmenys, išmokėdami sumas kitam gyventojui už nekilnojamojo turto nuomą įpareigojami išskaičiuoti 15 proc. pajamų mokestį, sumokėti jį į biudžetą ir pateikti deklaraciją mokesčių inspekcijai. Pagal iki šiol galiojančius įstatymus pajamas iš nuomos deklaruodavo ir mokesčius privalėjo mokėti patalpų nuomotojas. Atkreipkite dėmesį, kad nauja pajamų mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo tvarka taikoma tik tais atvejais, kai individualią veiklą (įskaitant pagal verslo liudijimą) vykdantis asmuo nuomojasi nekilnojamąjį turtą iš kito gyventojo individualios veiklos vykdymo tikslais. Jei patalpos nuomojamos iš gyventojo, turinčio patalpų nuomos verslo liudijimą, išskaičiuoti pajamų mokesčio nereikia.

Įstatymas taip pat reglamentuoja mokesčio sumokėjimo tvarką bei terminus. Pajamų mokesčio sumokėjimo terminas priklauso nuo nuompinigių mokėjimo tvarkos. Jei individualios veiklos vykdytojas už patalpų nuomą atsiskaito kiekvieną mėnesį, o pinigus patalpų savininkui perveda iki 15 dienos, vadinasi pajamų mokestis taip pat turi būti sumokėtas iki to paties mėnesio 15 dienos. Už nuomą atsiskaitant po 15 dienos, mokestis turėtų būti sumokėtas iki mėnesio pabaigos. Jei nuompinigiai mokami kartą per ketvirtį ar metus, tuomet išmokėta suma apmokestinama tą mėnesį, kurį ji buvo išmokėta. Terminai išlieka tokia pat: mokestis turi būti sumokėtas iki 15 dienos arba iki to mėnesio paskutinės dienos.

Individualią veiklą vykdantis asmuo, savo veiklai besinuomojantis patalpas iš gyventojų mėnesinę pajamų mokesčio deklaracijos formą GPM313 privalo pateikti pasibaigus mėnesiui, kurį išmokėtos sumos už nekilnojamojo turto nuomą, iki kito mėnesio 15 dienos.

Pasibaigus metams taip pat būtina pateikti ir metinę deklaraciją. Tai padaryti privaloma iki vasario 15 d. Abi minėtos deklaracijos formos teikiamos tik elektroniniu būdu.

Leidžiamųjų atskaitymų tvarka išliko nepakeista, tai yra, gautos pajamos gali būti sumažintos dokumentais pagrįstomis išlaidomis arba atskaičius 30 proc. nuo pajamų, tačiau individualią veiklą vykdantys gyventojai turėtų nepamiršti, kad atsisakyta ribojimo, jog su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susiję leidžiami atskaitymai atimami atskirai pagal kiekvienos individualios veiklos rūšies pajamas. Taip pat panaikinta nuostata, kad iš skirtingų individualios veiklos rūšių susidarę mokestiniai nuostoliai gali būti dengiami tik tos rūšies veiklos, dėl kurios jie susidarė, pajamomis.

Įsigijusiems verslo liudijimus svarbu žinoti tai, kad nuo 2018 m. pradžios yra nustatyta 45 tūkst. eurų pajamų per kalendorinius metus suma, kurią galima gauti vykdant veiklą įsigijus verslo liudijimą. Viršijus šą sumą likusioms pajamoms bus taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas. Iki pakeitimo buvo galima gauti pajamų iš veiklos, vykdomos įsigijus verslo liudijimą, jei nebuvo privaloma registruotis ir nebuvo įsiregistruota PVM mokėtoju. Vadinasi, gauti 45 tūkst. eurų šiais kalendoriniais metais neviršijančias pajamas iš vykdomos individualios veiklos, įsigijus verslo liudijimus, galės ir privalantys registruotis ar jais įsiregistravę pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai.

Priminsime, kad bene paprasčiausias būdas sužinoti savo būsimus mokesčius yra pasinaudoti Sodros svetainėje esančia mokesčių skaičiuokle.