Individuali veikla – pakeitimai nuo 2018

Mokesčiai, be abejo, yra vienas svarbiausių klausimų individualia veikla asmenims. Ir nuo 2018 m. įsigalioja nauja tvarka GMP mokesčiui. Nuo šių metų nebelieka laisvųjų profesijų ir visiems, dirbantiems pagal individualios veiklos pažymą, bus taikomas vienodas GPM tarifas.

Nauja tvarka numato tam tikrus progresinius mokesčius, tai reiškia, kad uždirbantiems iki 20 000 Eur per metus reikės mokėti 5% nuo gautų pajamų, o augant pajamomis didės ir mokestis. Pasiekus 35 000 Eur ribą teks atiduoti 15 % GMP, t.y. tiek pat, kiek dabar moka visi vertėjai, programuotojai ir pan. Mokesčių ribos skaičiuojamos ne nuo bendrai gautų pajamų, o nuo apmokestinamų pajamų, t.y. nuo pelno. 

Žemiau pateiktame pavyzdyje matote, kaip reikia skaičiuoti mokesčius pajamoms neviršijant 20 tūkst eurų. Pavyzdyje naudojami sutrumpinimai ir sąvokos:

  • GPMĮ – gyventojų pajamų mokesčio įstatymas.
  • MIVAP – metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos.
  • PMK – pajamų mokesčio kreditas. PMK dydis, reikalingas apskaičiuoti GPM, nustatomas pagal formulę: PMK = MIVAP x 0,1
  • Pajamos – visi iš veiklos gauti pinigai.
  • Išlaidos – į veiklos vykdymą ir kompetencijų kėlimą investuoti pinigai.

Visa mokesčio apskaičiavimo tvarka:

  1. Apskaičiuokite savo gautą pelną. Čia niekas nesikeičia – nuo visų gautų pajamų atimate arba 30% leidžiamų atskaitymų, arba faktiškai patirtas išlaidas ir taip gaunate MIVAP dydį.
  2. Apskaičiuokite, kiek bus 15% nuo viso MIVAP dydžio.
  3. Iš gautos pajamų mokesčio sumos atimate PMK.

VMI pateiktas pavyzdys:

Gyventojas gavo 19 000 eurų pajamų, patyrė 7 000 eurų išlaidų, individualios veiklos apmokestinamosios pajamos sudarė 12 000 eurų (19 000 – 7 000 = 12 000). Visu pirma, apskaičiuojama suma pritaikius GPMĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatytą 15 proc. pajamų mokesčio tarifą 12 000 x 0,15 = 1 800. Toliau yra apskaičiuojamas PMK 12 000 x 0,1 = 1 200. Taigi PMK = 1 200 eurų, apskaičiuota pajamų mokesčio suma  pritaikius GPMĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta tarifą buvo  1 800 eurų. Mokėtinas pajamų mokesčio dydis būtų 600 eurų (1 800 – 1 200 = 600).

Pajamoms viršijus 20 000 ribą GPM formulė keičiasi  taip:

PMK = MIVAP x (0,1 – 2/300 000 x (MIVAP – 20 000)).

VMI pavyzdys:

Gyventojas gavo 36000 eurų pajamų, patyrė 11000 išlaidų, metinės individualios veiklos apmokestinamosios pajamos sudarė 25 000 eurų. Visu pirma apskaičiuojama pajamų mokesčio suma pritaikius GPMĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta 15 proc. pajamų mokesčio tarifą 25 000 x 0,15 = 3 750. Toliau apskaičiuojamas PMK pagal nustatytą formulę kai apmokestinamosios pajamos viršija 20 000 eurų, PMK – 25 000 x (0,1 – 2/300 000 x (25 000 – 20 000)) = 1 666,66(6). Taigi PMK = 1 666,67 eurų, o apskaičiuotas pajamų mokestis pritaikius GPMĮ 6 straipsnio 1 dalį = 3 750 eurų. Mokėtinas pajamų mokesčio dydis būtų 2 083,33 eurų (3 750 – 1 666,67 = 2 083,33).

Įstatymu taip pat įtvirtinta 45 000 Eur riba per mokestinį laikotarpį, kurią viršijus mokamas 15% GPM mokestis.  Iki pakeitimo buvo galima gauti pajamų iš veiklos vykdomos įsigijus verslo liudijimus, jei asmuo neprivalėjo registruotis ir nebuvo įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoju. Vadinasi, gauti 45000 eurų mokestiniu laikotarpiu neviršijančias pajamas iš vykdomos individualios veiklos, įsigijus verslo liudijimus, galės ir privalantys registruotis ar jais įsiregistravę PVM mokėtojai.

Kitas svarbus pakeitimas yra vadinamos mokesčių „atostogos“, kuris reiškia, kad pirmą kartą arba po 10 metų pertraukos individualią veiklą įregistravę po 2018-01-01 asmenys galės vienerius metus nuo veiklos pradžios nemokėti VSD įmokų. Atkreipkite dėmesį, kad „atostogos“ nebus suteikiamos tiems asmenims, kurie vykdė ar vykdo kitokią savarankišką veiklą (mažųjų bendrijų nariai, individualių įmonių savininkai, ūkininkai ir t.t.).

Prievolė mokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas išliks visiems. Asmenys, besiverčiantys individualia ne žemės ūkio veikla privalo mokėti 9% dydžio sveikatos draudimo (PSD) įmokas nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos. PSD įmoka už visus metus negali būti mažesnė kaip 9% nuo 12 MMA . 2018 m. sausio 1 d. padidėjusi minimali mėnesinė alga (MMA) privertė pakeisti ir kas mėnesį mokamos sveikatos draudimo įmokas (PSD) – nuo šiol jis bus 36 Eur.

Mėnesinė PSD įmoka apskaičiuojama 0,09 padauginus iš MMA, galiojančio tą mėnesį, už kurį mokama įmoka (nuo 2018 metų: 0,09×400=36 Eur). Iki šių metų MMA siekė 380 Eur, todėl įmoka buvo lygi 34,2 Eur (380×0,09).

Sodra ketina netrukus atnaujinti mokesčių skaičiuoklę pagal įstatymų pakeitimus, todėl galite pernelyg nesigilinti į teoriją, o pasinaudoti ja.

Visus gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimus nuo 2018 metų galite sužinoti parsisiuntę šį PDF failą.